May 1, 2009

Strauss - Valses célèbres

Johann Strauss, Jr. (1825-1899)
Jubel-Marsch, op. 126
Kaiser Walzer, op. 437
Ein Herz ein Sinn, op. 323
Bitte schön, op. 372 (Polka francaise)
Geschichten aus dem Wiener Wald, op. 325 (Walzer)
Spleen, op. 197 (Polka Mazur)
Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214 (Polka schnell)

Johann Strauss, Sr. (1804-1849)

Walzer à la Paganini, op. 11

Johann Strauss, Jr. (1825-1899)

Fledermaus Quadrille, op. 363
An der schönen blauen Donau, op. 314 (Walzer)

Johann Strauss, Sr. (1804-1849)

Radetzky-Marsch, op. 228

Wiener Philharmoniker
Lorin Maazel, conductor


Download here